کانال پیش ساخته با گریتینگ چدن
ابعاد ترنچ
گاتر نصب
گاتر چدنی
کانال پیش ساخته با گریتینگ چدن
ابعاد ترنچ
گاتر نصب
گاتر چدنی

کانال پیش ساخته با گریتینگ چدن مدل CAL10BF

دسترسی: موجود در انبار